Welkom

Servicebureau SansSouci werd ruim zeven jaar geleden in januari 2012 opgericht. SansSouci betekent ‘zonder zorgen’ en met de daaraan toegevoegde slogan ‘een zorg minder’ heeft Servicebureau SansSouci tot doel een groot aantal zorgen bij haar cliënten weg te nemen.

In de afgelopen zeven jaar is een groot netwerk ontstaan en is er een nauwe samenwerking gerealiseerd met medisch maatschappelijk werkers, bewindvoerders en mensen die ik dagelijks in de zorginstellingen ontmoet. Een samenwerking van groot vertrouwen en respect is ontstaan waarbij ik intensief ondersteuning geef aan onze wederzijdse cliënten en naasten. Niet alleen in zorginstellingen ontmoet ik mijn cliënten, ook thuis waar zij afhankelijk zijn van veel hulp en ondersteuning om nog zelfstandig te kunnen blijven wonen. Vaak werk ik in opdracht van kinderen die ver weg wonen of wat ontlast willen worden. Of ik ontmoet mensen die nog geheel zelfstandig zijn maar eenzaam zijn en behoefte hebben aan een wekelijks contact, het gevoel een vriendin te hebben en met raad en daad bijgestaan te worden. De particuliere diensten van Servicebureau SansSouci en de bijbehorende persoonlijke zorg en aandacht worden gebaseerd op uw eigen wensen, interesses en activiteiten en worden op maat aangeboden zowel thuis als in de zorginstelling waar u woont. Voor al mijn contacten ben ik zeven dagen per week bereikbaar. Ik creëer daarmee een huiselijk gevoel en vertrouwensband waarmee iedereen verder kan en er rust, plezier en kwaliteit terugkeert in het leven van alle betrokkenen.

Graag nodig ik u uit om vanuit dit welkomstwoord de rest van de site eens rustig door te lezen en te bekijken. Indien u daarna geïnteresseerd bent geraakt neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met mij op om persoonlijk een afspraak te maken, kennis te maken en te bespreken wat ik voor u kan betekenen.