Correspondentie

Het schrijven van officiële brieven naar gemeente en instanties

  • hulp bij het uitzoeken van moeilijke vraagstukken
  • uitleg van wetten en regels

Klachtenafhandeling

  • valt iets onder een garantie
  • het telefonisch en/of schriftelijk afhandelen van een klacht.